Bydgoszcz,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjakujawsko-pomorskie

Powierzchnia2002

Oferta aktualna od15.11.2023

Cena3 274 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 76

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 76, stanowiącej działki ewidencyjne nr 12/1, 12/2, 16/1, 16/2, o łącznej powierzchni 0,1052 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości dwóch budynków biurowych, o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej 2 002,19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00021817/0. W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa i budynki zwane będą łącznie „Nieruchomością”.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 3 274 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Bydgoszcz ul. Gdańska 76” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".