Chojnice,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjapomorskie

Powierzchnia1817,23m²

Oferta aktualna od18.02.2019

Cena1 554 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

Zamierza Zbyć prawa do nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 3D, na które składają się:

- prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr ew. 1810/6, 1810/20, 1813/5, 1814/11 obręb Nr 0001 i powierzchni wynoszącej 3563 m²,

- prawo odrębnej własności budynku biurowego o powierzchni wg. PN-ISO 9836:1997 - 1817,23 m².

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00053933/5.

Przewidywana cena zbycia wynosi 1 554 000 zł netto.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Zapraszamy do składania ofert !

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 132 478 w godzinach 9.00-15.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

pomorskie
ul. Kościerska 3D