Dębno,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjazachodniopomorskie

Powierzchnia1682.05m2

Oferta aktualna od19.01.2023

Cena1 206 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

  

Przygotowuje do sprzedaży w postępowaniu przetargowym nieruchomość położoną w Dębnie (woj. zachodniopomorskie)  przy ul. Ignacego Daszyńskiego 3.

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego, będzie:

  1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dębnie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Ignacego Daszyńskiego 3, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 322/3 (obręb: Dębno 4), o powierzchni 0,1625 ha,
  2. sprzedaż prawa odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych), którego powierzchnia netto 1 682,05 m2, wraz z prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli oraz urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
  3. najem (zwrotny) pomieszczenia pod bankomat, o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 4,0 m2.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00020372/1.

Sugerowana cena zbycia: 1 206 000 zł netto (ostateczna oczekiwana cena sprzedaży zostanie podana w ogłoszeniu o przetargu).

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

zachodniopomorskie
Ignacego Daszyńskiego