Działdowo,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia2035,69

Oferta aktualna od28.06.2019

Opis

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU


Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


PRZYGOTOWUJE NA SPRZEDAŻ:
• prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) przy ul. Gen. Józefa Hallera 28A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 928 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,2344 ha,
• prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Działdowie przy ul. Łąkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 944/5 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,0099 ha,
wraz z prawem własności położonych na tych działkach budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2035,69 m² liczonej wg. normy PN-ISO 9836:1997

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1D/00010765/5 oraz EL1D/00030473/7.

 

DODATKOWE INFORMACJIE O PRZETARGU DO PROBRANI PONIŻEJ


Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 722 051 062, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

warmińsko-mazurskie
ul Gen. Józefa Hallera 28A