Kędzierzyn-Koźle,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia864,67m²

Oferta aktualna od14.10.2019

Cena1 000 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
 
PKO Bank Polski SA przygotowuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. I. Łukasiewicza 5 składającą się z:
− prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1 238 m2
− prawa odrębnej własności budynku o powierzchni użytkowej 846,61 m2
− prawa własności budynku transportu i łączności (garaż) o powierzchni 18,06 m2
 
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00036167/0.

Oczekiwana cena wynosi 1 000 000 zł netto (słownie: jeden milion zł 00/100)

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 
Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.pkobp.pl/nieruchomosci
Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
 W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku

opolskie
ul. Ignacego Łukasiewicza 5