Kielce,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaświętokrzyskie

Powierzchnia898,06

Oferta aktualna od05.05.2020

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15,

02-515 Warszawa

  

PRZYGOTOWUJE NIEOGRANICZONY PRZETARG

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach (woj. świętokrzyskie) przy ul. Warszawskiej 139/141 (obręb 0006) stanowiącej działkę ewidencyjną nr 950/1 oraz 950/2 o łącznej powierzchni 0,2544 ha, wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi 898,06 m2 (powierzchnię budynku podano na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej sporządzonej w sierpniu 2002r.).

Nieruchomość zlokalizowana w północnej części Miasta (os. Szydłówek), bezpośrednio przy ulicy Warszawskiej (stanowiącej ciąg komunikacyjny o znaczeniu ponad lokalnym).

Budynek jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, wybudowano w 1968 roku, został przystosowany do celów Banku w latach 90-tych.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy handlowo – usługowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży. 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim SA powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim SA w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

świętokrzyskie
Warszawska 139/141