Konin,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia6524

Oferta aktualna od17.11.2023

Cena4 762 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W KONINIE PRZY UL. 11 LISTOPADA

Przedmiotem sprzedaży będzie:

  1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Koninie przy ulicy 11 Listopada 20a stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 44/66 (obręb Glinka) o powierzchni 0,2335 ha, wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, o powierzchni użytkowej wynoszącej 6 524,53 m2, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KN1N/00050164/6,
  2. prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 44/32 oraz 44/33 (obręb Glinka) o łącznej powierzchni 0,1467 ha, położonej w Koninie przy ulicy 11 Listopada, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KN1N/00057722/5.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 4 762 000 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i następnie sprzedaży nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Konin ul. 11 Listopada” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".