Konin,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia92.00

Oferta aktualna od11.09.2020

Cena283 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,      

02-515 Warszawa.

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

 

ZAMIERZA ZBYĆ :

prawa do „lokalu użytkowego” położonego w Koninie przy ulicy Szeligowskiego 1, woj. wielkopolskie.

Nieruchomość, tj. funkcjonalna całość składa się z dwóch stanów prawnych obejmujących:

  1. Działkę gruntu oddaną w użytkowanie wieczyste, o numerze ewidencyjnym 457/37, o powierzchni 0,0105 HA i posadowiony na w/w działce budynek użytkowy, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności o łącznej powierzchni użytkowej 46,90 m2. 
  2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni użytkowej 45,10 m2.

 

Nieruchomość położona jest na parterze w kompleksie budynków handlowo-usługowych, zlokalizowanych przy ulicy Szeligowskiego i Fryderyka Chopina, w centrum osiedla mieszkaniowego.

Nieruchomość posiada bardzo dobrą ekspozycją oraz dostępność komunikacyjną, bezpośrednio z ulicy Chopina.

Lokal składa się z: komunikacji, pomieszczenia biurowego, 2 sale obsługi, 2 pomieszczenia specjalne, pomieszczenie socjalne oraz toaleta. Istnieją dwa niezależne wejścia do lokalu.

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu zgodnie z zaświadczeniem z SM wynosi 92, 00* m2.

*Istnieje rozbieżność dotycząca powierzchni między zaświadczeniem ze spółdzielni, a wykonaną inwentaryzacją. Według wykonanej na zlecenie Banku inwentaryzacji powierzchni do celów podatkowych powierzchnia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynosi 42,76 m2.

Na nieruchomości gruntowej ustanowiona jest służebność gruntowa polegająca na dostępie do gazomierza oraz dostępie na potrzeby konserwacji instalacji.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, klimatyzację.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr KN1N/00073743/6 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koninie.

Bardzo dobra lokalizacja, teren osiedla mieszkaniowego, pełna infrastruktura miejska, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, liczne punkty usługowo-handlowe.

Oczekiwana przez Bank cena zbycia wynosi 283 000 zł netto.

Zapraszamy do składania ofert !

Tel: +48 724 132 395

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn.

Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

wielkopolskie
ul. Szeligowskiego 1