Kraków,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamałopolskie

Powierzchnia2341,23

Oferta aktualna od01.09.2020

Cena6 102 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

przygotowuje do sprzedaży w drodze przetargu lokal niemieszkalny nr 1a położony w Krakowie przy Osiedlu Bohaterów Września 2a.

Przedmiotem przetargu będzie prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1a położonego w Krakowie przy Osiedlu Bohaterów Września 2a (dalej „Nieruchomość”) wraz udziałem wynoszącym 1233/10000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 28/34 (obręb NH-2 ) o powierzchni 22101 m2 oraz części wspólne i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KR1P/00473877/9 natomiast dla nieruchomości wspólnej księgę Wieczystą KR1P/00140274/9. Zgodnie z podstawą nabycia nieruchomości przez Bank oraz księgą wieczystą, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 2 473,20 m2 i jest różna od powierzchni wskazanej w inwentaryzacji z października 2015 r. wykonanej na zlecenie Banku. Powierzchnia użytkowa zgodnie z inwentaryzacją wynosi 2 341,23 m2.
Lokal  usytuowany jest na trzech kondygnacjach: tj. piwnicy, parterze i 1 piętrze budynku mieszkalno- usługowego.
Planowany jest najem zwrotny powierzchni pod bankomat.

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 6 102 000 zł netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
Warunki przetargu oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania przetargowego.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Udział w procesie sprzedaży wiąże  się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 

małopolskie
Osiedle Bohaterów Września