Kraków,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjamałopolskie

Powierzchnia6241,92

Oferta aktualna od22.12.2022

Cena11 700 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY OSIEDLU CENTRUM E 13

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy Osiedlu Centrum E 13, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/23 i 23/25 (obręb NH48) o łącznej powierzchni 0,6277 ha wraz z prawem odrębnej własności budynku o powierzchni użytkowej 6241,92 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 126103_9.0048.20/23.1_BUD, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynki biurowe (105), wraz z przysługującym Bankowi prawem własności znajdujących się na ww. nieruchomości budowli i urządzeń trwale z nią związanych.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00227004/0.

W dalszej części niniejszego ogłoszenia powyższa nieruchomość gruntowa zabudowana zwana będzie „Nieruchomością”.

Przewidywana cena wywoławcza: 11 700 000 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

1. telefonicznie - u Pani Agaty Wojtuszek pod numerem telefonu 723 725 134;

2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: agata.wojtuszek@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i następnie sprzedaży Nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Kraków Osiedle Centrum E 13” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".