Kutno,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjałódzkie

Powierzchnia3.428,45m²

Oferta aktualna od20.03.2020

Cena2 700 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

PRZYGOTOWUJE PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie (woj. łódzkie) przy Pl. Wolności 8/9, składającej się z działek gruntu o nr ew. 434/1, 434/2, 435/1, 436 oraz 437/4 (obręb 0005 Śródmieście) o łącznej powierzchni 0,1264 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni netto 3 428,45m2, (powierzchnia użytkowa wynosi 2 461,33m2 zgodnie z inwentaryzacją budowalną z października 2017r. wykonaną wg normy PN-ISO 9836-2015-12) dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1K/00009157/0. Na nieruchomości znajduje się również budynek trafostacji oraz budynek gospodarczy o łącznej powierzchni ok. 33,4m2 (zgodnie z Projektem technicznym z 1991r.).

BARDZO DOBRA LOKALIZACJA

Nieruchomość położona w samym centrum Miasta - bezpośrednio przy głównej ulicy i aktualnie rewitalizowanym Placu Wolności.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

 

łódzkie
Plac Wolności 8/9