Łódź,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjałódzkie

Powierzchnia8358,29m²

Oferta aktualna od11.03.2019

Cena18 500 000,00 zł

Opis

 PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

OGŁASZA NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

 

Na sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy al. Kościuszki 15, które obejmuje:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 68/1 o powierzchni 3966 m2, obręb ewidencyjny S-6

- prawo odrębnej własności budynków biurowych o łącznej powierzchni 8358,29 m2

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00003135/0

 

Cena oczekiwana: 18 500 000 zł netto (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych)

 

LOKALIZACJA

Działka nr 68/1 przylega bezpośrednio do trzech dróg publicznych: od strony wschodniej do al. Kościuszki, od strony północnej o ul. 6 Sierpnia, a od strony zachodniej do ul. Wólczańskiej.

Odległość od ścisłego centrum rozumianego jako skrzyżowanie al. Piłsudskiego i ul. Piotrkowskiej wynosi zaledwie 1,3 km. Odległość do ul. Piotrkowskiej wynosi ok. 200 m.

W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości wzdłuż al. Kościuszki znajdują się: obiekty biurowe Orange, Narodowego Banku Polskiego - po przeciwnej stronie al. Kościuszki, Poczty Polskiej, rektorat Uniwersytetu Medycznego, BB Hotel i kamienice z lokalami biurowymi i usługami w parterach.

W sąsiedztwie, przy ul. Wólczańskiej dominują również kamienice o mieszanej funkcji biurowej i mieszkalnej. Pojedynczo występują zdewastowane kamienice, nadające się do generalnego remontu lub rozbiórki. Przy skrzyżowaniu ul. 6 Sierpnia i ul. Wólczańskiej znajduje się zewnętrzny parking na gruncie miejskim wynajmowany w poprzednich latach przez Bank PKO BP S.A.

Od strony południowej do budynku A przylega odnowiona kamienica, w której znajdują się lokale biurowe. Dalej na południe w pierzei przy al. Kościuszki znajduje się budynek dawnego komisariatu policji w trakcie remontu.

Powstające Nowe Centrum Łodzi, oddalone jest o ok. 600 m na wschód od przedmiotowej nieruchomości (ok. 720m wynosi odległość do nowego dworca Łódź Fabryczna). Realizacja projektu Nowego Centrum Miasta ma na celu ożywienie ok. 100- hektarowej przestrzeni wokół nowego dworca Łódź Fabryczna, która stanie się wizytówką miasta, a zarazem lokalizacją prestiżowej zabudowy kulturalnej, mieszkaniowej, usługowej i biurowej. 

Podsumowując, lokalizacja jest bardzo dobra, ze względu na centralne położenie w pobliżu jednej z głównych ulic, o dużym natężeniu ruchu. Bardzo dobre jest również otoczenie obiektów biurowych. Po zakończeniu prac nad Nowym Centrum Łodzi atutem będzie stosunkowo bliska odległość tj. ok. 600-750 m do dworca Łódź Fabryczna i obiektów towarzyszących tej inwestycji.

 

OPIS BUDYNKÓW

Przedmiotowa działka nr 68/1 zabudowana jest trzema budynkami o funkcji biurowo-usługowej. Budynki różnią się od siebie wiekiem, liczbą kondygnacji, powierzchnią a także standardem.

 

Opis budynku A

Pow. netto 5854,52 m2

Budynek podpiwniczony o dwóch kondygnacjach podziemnych i czterech kondygnacjach nadziemnych.

Zgodnie z treścią decyzji z dnia 20.01.1971r. w sprawę wpisania dobra kultury do rejestru zabytków budynek dawnego Banku Handlowego usytuowany w Łodzi przy al. Kościuszki 15 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru A/91.

Obiekt powstał latach 1911-1913 i od początku swojego istnienia pełnił funkcję siedziby banku. Wybudowany został jako siedziba Banku Handlowego w Łodzi, który powstał z inicjatywy największych łódzkich fabrykantów w latach 70. XIX w. Bank Handlowy funkcjonował w budynku do 1936r. kiedy w okresie wielkiego kryzysu bank zakończył swoją działalność. Budynek został przejęty przez Pocztową Kasę Oszczędnościową, która funkcjonowała do 1950 r. Następnie budynek stał się siedzibą Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Państwowego (obecna nazwa Bank PKO BP S.A.). Budynek powstał wg projektu niemieckiej firmy Bieleneberg und Moser. Architektura budynku silnie nawiązuje do wczesnego modernizmu z elementami neobarokowymi. Motyw meandru oddziela masywny rustykowany cokół od reszty elewacji pokrytej kamieniem. Obiekt wyposażony jest w dwa rzędy dużych prostokątnych okien. Szczególnie okazały jest czterokolumnowy portyk, w którym znajduje się główne wejście do budynku. We wnętrzu obiektu oraz na elewacji budynku można dostrzec elementy dekoracyjne w postaci zwierząt o określonej symbolice tj.: chomiki będące alegorią gromadzenia i zaradności, sowy – symbol mądrości, lew i orzeł – symbole potęgi i bogactwa, postać oracza symbolizującego pracowitość.

 

Opis budynku B

Pow. netto 2124,29 m2

Budynek wybudowany w 1995r., nie znajduje się w rejestrze zabytków.

Budynek składa się z dwóch części:
· północnej- o 5-kondygnacyjnach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej
· południowej o 2-kondygnacyjnach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej

 

Opis budynku C

Pow. netto 379,48 m2

Budynek o jednej kondygnacjach podziemnej i dwóch kondygnacjach nadziemnych. Wschodni fragment budynku, znajduje się w miejskiej ewidencji zabytków.

 

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PALNIE ZAGOSPODAROWAANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z planem działka o nr; 68/1 w obrębie S-6 położona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 1.1. MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i suługowej.

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 722 051 062,

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

DOKUMENTY OD NIERUCHOMOŚCI DOSTĘPNE SA PO PODPISANIU UMOWY O ZACHOWNIU POUFNOŚCI

 

łódzkie
Aleja Tadeusza Kościuszki 15