Łódź,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjałódzkie

Oferta aktualna od30.09.2019

Cena3 200 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa.

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

ZAMIERZA ZBYĆ:

prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Pogonowskiego 44/46, w dzielnicy Polesie, woj. łódzkie.

Na nieruchomość składają się:

- prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 43/1 i 43/2, z obrębu ewidencyjnego

   P-19, o łącznej powierzchni 3 247 m2.

- budynek użytkowy o łącznej powierzchni netto 1982,40 m2 – własność.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem użytkowym składającym się z dwóch części:

  1. pierwsza „stara część” - budynek trzykondygnacyjny z poddaszem,
  2. druga „nowa część” – budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Obie części są połączone dwukondygnacyjnym łącznikiem.

Budynki wzniesione w 1910r, poddane modernizacjom, przebudowie, rozbudowie, które nie zostały zakończone. Budynki obecnie są zdewastowane, nie nadają się do użytkowania. Obiekt wymaga kapitalnego remontu, wyposażenia w instalacje, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury oraz wykonania elementów wykończeniowych itp.

Nieruchomość położona jest w rejonie występowania zwartej zabudowy miejskiej. W najbliższym otoczeniu dominują kamienice. Bardzo dobra lokalizacja, pełna infrastruktura miejska, dostęp do mediów.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00124950/3.

Oczekiwana przez Bank cena zbycia wynosi 3 200 000 zł netto.

Zapraszamy do składania ofert !

Tel: +48 724 132 395

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn.

Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

 

 

 

łódzkie
ul. Pogonowskiego 44/46