Mysłowice,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia2356,95m²

Oferta aktualna od18.10.2018

Cena7 064 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

 

INFORMACJA :

PKO Bank Polski SA , dalej „Bank”

sprzeda:

zabudowaną nieruchomość położoną w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14 (woj. śląskie), składającą się z prawa użytkowania wieczystego działek o nr ew.: 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36 o łącznej powierzchni 6 254 m2 zabudowanych nowoczesnym budynkiem biurowym o powierzchni netto 2 356,95 m2. Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KA1L/00039776/5, KA1L/00032017/8, KA1L/00040796/1 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Opis nieruchomości:

Nowoczesny obiekt w wysokim standardzie wykończenia oddany do użytkowania w 2013 roku. Dużym atutem nieruchomości jest dostępność miejsc parkingowych (około 60 miejsc parkingowych dostępnych z 3 stron budynku) a także duże możliwości aranżacyjne budynku- powierzchnie typu „open space” na I piętrze.

Budynek 2 kondygnacyjny, powierzchnia netto kondygnacji 2 356,95 m2

Parter: 1 193,87 m2

Pierwsze piętro: 1 163,08 m2

Nieruchomość posiada założone księgi wieczyste: KA1L/00039776/5, KA1L/00032017/8, KA1L/00040796/1

 

Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektroenergetyczną, przeciwpożarową, a także monitoringu i alarmu.

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Pocztowej 14 w Mysłowicach w dzielnicy Wesoła.

Powierzchnie:

Działki o nr 1497/36, 1499/36, 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36 o łącznej powierzchni 6 254 m2

Budynek: powierzchnia netto kondygnacji 2 356,95 m2

Zapraszamy do składania ofert!

Oferty należy składać mailowo na adresy: agata.wojtuszek@pkobp.pl oraz nieruchomosci@pkobp.pl oraz w oryginale na adres: PKO Bank Polski SA Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, ul. Chłodna 52 , 00-872 Warszawa
 

Oferta powinna zawierać:
1) oferowaną cenę netto,
 2) sposób finansowania transakcji,
 3) datę i podpis osoby upoważnionej.

 Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) do składania oświadczeń woli – reprezentowania oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta poświadczone notarialnie.
 Do oferty należy dołączyć oświadczenia zgodne z załącznikami 1 i 2-  dostępne w zakładce pliki do pobrania.

 W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.nieruchomosci.pkobp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.: 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
 W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku