Poznań,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjawielkopolskie

Oferta aktualna od10.04.2018

Cena7 950 000,00 zł

Opis

Powierzchnie

Dz.57/11     -      0,0665 ha

Dz.57/8        -    0,9923 ha

Dz.57/3        -    1,2290 ha

Dz.57/4        -    1,2068 ha

Dz.57/5        -    0,6081 ha

Dz.57/6        -    1,5431 ha

Dz.57/9        -    0,8023 ha

Dz.57/12      -    0,2473 ha

Dz.57/14      -   0,0326 ha

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Informacją Prezydenta Miasta Poznania  z dnia 15.11.2015 r. dotyczącą przeznaczenia m.in. działek nr 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/8, 57/9, 57/11, 57/12/ i 57/14,  dla poszczególnych działek obowiązuje  dokumentacja : Część działek 57/6, 57/8 i 57/9 znajduje się w granicach MPZP „Morasko-Radojewo-Umultowo” Radonowe Zachód część D” w Poznaniu .Ustalenia: ok. 28,4 % terenu działki 57/6 (0,4379ha) zlokalizowana jest na terenie ZO – tereny zieleni (pd-zach część), ok. 19,7% terenu działki 57/8 (0,1950ha), zlokalizowana jest na terenie ZO – tereny zieleni (południowa część), ok. 84,9% terenu działki 57/9 (0,6809ha), zlokalizowana jest na terenie ZO – tereny zieleni (północna, południowa i zachodnia część). Dla pozostałej części nieruchomości nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Plan jest w trakcie opracowania, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXXII/137/VI/2003 z dnia 9 września 2003r.  W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014r nr LXXII/VI/2014, określono następujące funkcje: działka 57/9 – dla pozostałej części terenu – (0,8023ha -0,6809ha = 0,1214ha -ok. 15,1% terenu -tereny komunikacji KdG2 (wzdłuż ul. Radojewo), działka 57/6 – dla pozostałej części terenu: (1,5431ha – 0,4379ha = 1,1052ha, ok. 0,0554ha (3,6% terenu tereny komunikacji (wzdłuż ul. Radojewo), ok. 0,5390ha – (34,9% obszaru) to tereny komunikacji (planowana rama komunikacyjna w poprzek terenu), na obszarze zajętym przez linie przesyłowe,  funkcja ta w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Radojewo Zachód część B została zmieniona tereny zieleni nieurządzonej. W przedmiotowym pasie linii przesyłowych wraz ze strefami ochronnymi linii przesyłowej, funkcja tego terenu prawdopodobnie zostanie przyjęta jako tereny zieleni nieurządzonej ZO oraz w pozostałej części 0,5108ha  ok. 33,1% terenu tereny zieleni ZO.

 

Działka 57/11KW PO1P/00287482/1

Działka 57/8KW PO1P/00277271/6

Działki   57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/9, 57/12, 57/14KW PO1P/00149705/2

Dla tego kompleksu oraz dla działek sąsiednich znajdujących się po drugiej stronie działki 57/8 położonych w sąsiedztwie wydano decyzje o warunkach zabudowy nr: 402/10 z dnia 06.05.2010r.; 560/10 z dnia 23.06. 2010r.; 319/2013 z dnia 07.05.2013r., 845/13 z dnia 08.11.2013r.; 990/12 z dnia 21.12.2012r; Decyzja 845/13 na skutek postepowania odwoławczego strony wnioskującej została w całości uchylona. Była też przedmiotem postepowania przed SKO Miasta Poznania,  a decyzja SKO został zaskarżona do WSA w Poznaniu.

Dla części kompleksu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Morasko-Radojewo-Umultowo” Radonowe Zachód część D” w oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 18.01.2008r nr XXXI/299/V/2008; zmieniająca uchwałę z dnia 23.11.1999r nr XXII/276/III/99; zmienionego – Uchwałą z dnia 10.07.2003r. XXV/171/IV/2003.

 

Cena oczekiwana netto 7 950 000,00 zł ,

Ostateczna  cena wywoławcza zostanie opublikowana w ogłoszeniu  na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego

 

Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 04.04.2018 r sprzedaż kompleksu podlega ograniczeniom   wynikającym z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Według stanu na dzień 04.04.2018:

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/3 podlega opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/4 podlega opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/5 w zakresie 3,3% ceny sprzedaży opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%, a w pozostałym zakresie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/6 podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/8 w zakresie 1% ceny sprzedaży opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%, a w pozostałym zakresie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/9 podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/11 podlega opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/12 podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.

Sprzedaż działki gruntowej o nr 57/14 podlega opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%.

 

Ostateczny wybór nabywcy zostanie dokonany w drodze przetargu.

Informacje tel. Zbigniew Perkowski tel.600 900 801 mail. zbigniew.perkowski@pkobp.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

 

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku

 

wielkopolskie
Poznań, ul. Arnikowa