Nowy Sącz,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamałopolskie

Powierzchnia2241,26

Oferta aktualna od06.03.2020

Cena2 445 300,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

INFORMACJA :

PKO BP SA OGŁASZA I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości:

Nowy Sącz ul. J. Długosza 16:

prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni wynoszącej 792 m² zabudowanej budynkiem                    o powierzchni 2 241,26 m dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00053192/1

   Cena wywoławcza zbycia Nieruchomości opisanej powyżej została wyznaczona na kwotę 2 445 300 zł netto    (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość zabudowaną położoną w Nowym Sączu przy ul. Długosza 16”, należy składać na adres:

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

PKO Bank Polski SA     ul. Chłodna 52

              00-872 Warszawa w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Tel: +48 608 553 487

e-mail: ewa.wabnik@pkobp.pl,;nieruchomosci@pkobp.pl

Szczególy przetargu w załącznikach do pobrania

 

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.