Nysa,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia242

Oferta aktualna od19.11.2019

Cena1 025 500,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul.Chłodna 52

00-872 Warszawa

informuje, że posiada do zbycia w trybie z wolnej ręki:

Nieruchomość PKO BP SA

Nysa( 48-300) ul.Krzywoustego 1

do której posiada prawa własności lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy ulicy Krzywoustego 1, o łącznej powierzchni 242,00 m2 wraz z udziałem we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 7/9 wynoszącym 247/1000 (24,70 %) Udział w        

               Cena oczekiwana: 1 025 500 zł netto (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Podana cena ma charakter orientacyjny, czekamy na oferty.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 357 50 60, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

opolskie
ul. Krzywoustego 1