Nysa,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia1237,54m²

Oferta aktualna od16.09.2019

Cena1 329 300,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

Przygotowuje:

Na sprzedaż prawa własności :

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 10 Arkusz Mapy 23 obręb 0005, Śródmieście, o powierzchni 378 m2, zabudowanej                                           budynkiem biurowym o powierzchni netto wynoszącej 1 237,54 m², zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 19.11.2015 roku, wykonaną przez firmę HOME FINANCIAL SERVICES sp. z o.o. ul. Sielska 8, 60-129 Poznań według normy PN-ISO 9836 z dnia 28.10.1997 r.
  2. prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 9 Arkusz Mapy 23 obręb 0005, Śródmieście, o powierzchni 308 m2Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr: OP1N/00046477/2. W cenie sprzedaży uwzględniono późniejszy termin wydania tj. od przeniesienia prawa własności do wydania Nieruchomości.
  3. Oczekiwana cena  zbycia Nieruchomości opisanej powyżej została wyznaczona na kwotę 1 329 300 zł netto (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Banku pod adresem:

 

www.nieruchomosci.pkobo.pl pod nazwą „Nysa ul. Teatralna 1”.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 35 75 060 w godzinach 9.00-15.00.

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.