Nysa,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia1237,54m²

Oferta aktualna od10.04.2019

Cena1 570 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

 z siedzibą w Warszawie,Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

INFORMUJE O PRZYGOTOWANIU DO SPRZEDAZY

 Adres sprzedawanej Nieruchomości48-300 Nysa ul. Teatralna 1( województwo opolskie)

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnym 9 i 10 Arkusz Mapy 23 obręb 0005, Śródmieście, o powierzchni 686 m2, wraz z budynkiem stanowiącymi odrębną od gruntu nieruchomość o łącznej powierzchni netto wynoszącej 1 237,54 m², zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 19.11.2015 roku, dla której a Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych. Prowadzi Księgę Wieczysta o nr: OP1N/00046477/2

 Cena  

 Cena orientacyjna zbycia Nieruchomości opisanej powyżej prawa własności nieruchomości gruntowej oraz odrębnej własności budynku została wyznaczona na kwotę 1 570 000 zł netto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  Bank zastrzega sobie prawo odwołaniasprzedazy nieruchomości– na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego – przyrzeczonej umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Tel: +48 608 553 487

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

opolskie
ul. Teatralna 1