Olsztyn,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawarmińsko-mazurskie

Powierzchnia262,12

Oferta aktualna od30.12.2020

Cena788 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,      

02-515 Warszawa                  

 

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości    

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa                                                                                       

 

ZAMIERZA ZBYĆ

prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 24/58 oraz prawa własności posadowionego na niej budynku położonych w Olsztynie przy ul. Melchiora Wańkowicza 26.

Lokalizacja nieruchomości:

Budynek położony jest w południowej części miasta na osiedlu „Nagórki” przy głównym ciągu komunikacyjnym tego osiedla ul. Melchiora Wańkowicza. W sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowo-usługowa oraz obiekty użyteczności publicznej.

Powierzchnie:

- prawo wieczystego użytkowania działki nr 24/58 (obręb 0106 Olsztyn) o powierzchni 1016 m2

- budynek niemieszkalny - powierzchnia użytkowa 262,12 m2

Opis:

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00080032/0

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje.

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać:

Tel: +48 696 407 828

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

 „Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.”

Zapraszamy również do zapoznania się ofertą nieruchomości przeznaczonych do zbycia na stronie: www.pkobp.pl/nieruchomosci

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

warmińsko-mazurskie
ul. Melchiora Wańkowicza 26