Ożarów Mazowiecki,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia37817m²

Oferta aktualna od07.02.2018

Cena10 000 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,      

02-515 Warszawa.

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

 

INFORMACJA :

PKO Bank Polski SA , dalej „Bank” informuje, że przygotowuje do zbycia

prawa własności do niezabudowanych* działek gruntu położonych w Ożarowie Mazowieckim, przy ulicy Dmowskiego 40 i 56, województwo mazowieckie.

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic: Romana Dmowskiego, Kapuckiej i Szkolnej (obręb 0003).

Łączna powierzchnia działek (bez udziału w działce nr 153) wynosi 3,7817 ha oraz udział wynoszący 18/88 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 153 o powierzchni 0,2174 ha.

Teren posiada charakter inwestycyjny, w przeważającej części przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną.

Sprzedaż dotyczy wszystkich nieruchomości gruntowych łącznie.

Dla nieruchomości gruntowych prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr:

1) WA1P/00109849/4 – działka ew. nr: 154 (0,6713 ha)

2) WA1P/00109382/2 – działki ew. nr: 82/4;156; 157; 158; 160 (1,4498 ha)

3) WA1P/00109378/1– działka ew. nr: 76/2 (1,5693 ha)

4) WA1P/00109381/5– działka ew. nr: 152 (0,0913 ha)

5) WA1P/00109373/6 – działka ew. nr 153 ( udział 18/88 do 0,2174 ha)

 *na działce ewidencyjnej nr 154 – posadowiony jest budynek ze stacją transformatorową. Stacja transformatorowa jest własnością i znajduję się w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.

 * działka ewidencyjna nr 153 – zabudowana jest budowlą w postaci wyłożonych kostką–chodnika i drogi oraz latarni.

Bardzo dobra lokalizacja, doskonały dojazd, dostęp do infrastruktury, MPZP.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Podana cena w ogłoszeniu ma charakter orientacyjny, informacyjny - cena wywoławcza zostanie wskazana w ogłoszeniu o przetargu. Podana cena w ogłoszeniu jest ceną netto.

Powyższa nieruchomość przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.nieruchomosci.pkobp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.: +48  724 132 395 w godzinach 9.00-15.00,

adres, e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Udział w procesie przetargowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

mazowieckie
ul. Dmowskiego 40