Poręba,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Powierzchnia217,07, m²

Oferta aktualna od05.10.2020

Cena405 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

informuje, że posiada do zbycia w trybie z wolnej ręki:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o powierzchni 217,07 m² , o funkcji handlowo-usługowo-biurowej, zlokalizowanego na parterze budynku, należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Poręba” w Porębie przy ul. Przemysłowej 2, otrzymanego na podstawie przydziału lokalu z dnia 28 maja 1993 r.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nie ma założonej Księgi Wieczystej,.

Budynek, w którym usytuowany jest lokal, należy do zasobów SM Poręba, na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą CZ1Z/0059429/. Księga wieczysta CZ1Z/0059429/3, prowadzona jest dla działek ewidencyjnych o nr: 7441/10, 7441/2 z obrębu 0001 Poręba, o łącznej powierzchni 2,2406 ha.


Cena oczekiwana: 405 000 zł netto (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych 00/100).

Podana cena ma charakter orientacyjny.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 357 50 60, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.”

śląskie
ul. Przemysłowa 2