Poznań,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia0,8942ha

Oferta aktualna od28.04.2016

Cena7 511 000,00 zł

Opis

 Powierzchnie

Dz.2/11                    0,1605 ha

Dz.2/12                    0,0648 ha

Dz.794/3                  0,2924 ha

Dz.794/4                  0,1210 ha

Dz.798/14                0,1056 ha

Dz.798/15                0,0948 ha

Dz.798/16                0,0551 ha

Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan w trakcie opracowywania

W obowiązującym Studium uchwalonym Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .

Sposób władania – własność. Nieruchomości położone w dzielnicy Stare Miasto, w obrębie Piątkowo,  w północnej, części miasta Poznania. Odległość do  centrum Poznania wynosi ok. 10 km. W pobliżu w odległości około 400 m   droga wojewódzka 433 stanowiąca ul. Obornicką - wyjazd z Poznania w kierunku północnym,. Droga o dużym natężeniu ruchu.

W pobliżu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w części zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny usługowe. Osiedle zabudowane głównie  w latach 70. I 80. XX w. wykonanymi w technologii tzw. wielkiej płyty. Na terenie osiedla zlokalizowane są również budynki powstałe po 2000 r.  m.in. w okolicy  ul. Stróżyńskiego, Hulewiczów, os. Stefana Batorego, a także w bezpośrednim sąsiedztwie  nieruchomości przy ul. Mateckiego, w dalszym sąsiedztwie osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Działki 2/11, 2/12 – Kompleks I

Kształt nieregularny o szerokości od 30 do 60 m i długości 45 do 65 m, ukształtowanie ternu płaskie.

 Działki 794/3, 794/4 – Kompleks II,

Kształt zbliżony do prostokątnego, o szerokości ok. 50 m i długości ok. 90 m, ukształtowanie ternu płaskie.

 Działki 798/14, 798/15, 798/16 -  Kompleks III

Kształt nieregularny, w przybliżeniu prostokątny, o szerokości około 45 m i długości około 55 m, ukształtowanie ternu płaskie.

Dz.2/11, 2/12                                    KW PO1P/00157353/8

Dz.794/3                                           KW PO1P/00308987/5

Dz.794/4                                           KW PO1P/00308988/2

Dz.798/14, 798/15, 798/16                KW PO1P/00298328/4

 

Oczekiwane ceny zbycia:

Kompleks I -  Działki   2/11,   2/12                                       KW PO1P/00157353/8              1.908.000,00 zł netto

Kompleks II – Działki 794/3 , 794/4   KW PO1P/00308988/2 , KW PO1P/00308987/5              3.439.000,00 zł netto

Kompleks III –Działki 798/14, 798/15, 798/16                       KW PO1P/00298328/4              2.164.000,00 zł netto

 Ceny do negocjacji! Zapraszamy do złożenia oferty cenowej i podjęcia negocjacji.

Bank przyjmuje oferty od zainteresowanych kupnem. W II kwartale 2020 planowane jest ogłoszenie postepowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości.

Informacje: tel 600 900 801, nieruchomosci@pkobp.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

wielkopolskie
ul. Mateckiego