Poznań,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia7006,98m²

Oferta aktualna od30.05.2018

Cena22 027 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

  

Przygotowuje do zbycia prawa do nieruchomości zabudowanej, położonej w Poznaniu przy Placu Wolności nr 3, na które składają się:

  • prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie nr 0051 o numerze ewidencyjnym 18 o powierzchni 1720 m²,
  • prawo odrębnej własności trzech budynków o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej 7006,98 m2 i powierzchni użytkowej 6 762,16 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00008321/6.

Przewidywana cena zbycia wynosi 22 027 000 zł netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 132 478 w godzinach 9.00-15.00.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 

 

 

wielkopolskie
Plac Wolności 3