Poznań,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia7006,98m²

Oferta aktualna od01.10.2020

Cena22 027 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY PL. WOLNOŚCI 3

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy pl. Wolności 3, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18 (obręb 0051), o powierzchni 0,1720 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków:

  1. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 306401_1.0051.AR_26.18.1_BUD, o pow. zabudowy 5 m2, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): pozostałe budynki niemieszkalne,
  2. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 306401_1.0051.AR_26.18.5_BUD, o pow. zabudowy 1246 m2, rodzaj budynku wg KŚT: budynki biurowe,
  3. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 306401_1.0051.AR_26.18.2_BUD, o pow. zabudowy 54 m2, rodzaj budynku wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wymienionych w pkt 2 i pkt 3 powyżej, wynosi 6 762,16 m2.

Dla powyższej nieruchomości gruntowej i budynków Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00008321/6.

Cena wywoławcza: 22 027 000 zł  (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w procesie dotyczącym sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres
e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 1, który znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Poznań pl. Wolności 3” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".