Poznań,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościgrunty

Lokalizacjawielkopolskie

Powierzchnia15,4991ha

Oferta aktualna od31.03.2016

Cena15 813 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży Nieruchomości w Warszawie

ZAMIERZA ZBYĆ

prawo do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości POZNAŃ , ul. Poligonowa , obręb ewidencyjny  : 0055 Radojewo , stanowiących działki oznaczona ewidencyjnie jako działka gruntu : 34, 35, 36/1, 36/2 i 36/3 o łącznej powierzchni 15,4991 ha .

 

Powierzchnie

Dz.34                    4,5766 ha , grunty orne klasy V

Dz.35                    3,3384 ha,  grunty orne klasy V

Dz.36/2,                2,0753 ha,  grunty orne klasy V

Dz.36/3                 3,5088 ha,  grunty orne klasy IV a i V

Dz.36/1                 2,0000 ha, grunty orne klasy V

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym Studium uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Poznania nr VXXII/1137/VI/2014 teren opisany jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w formie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej  wskazana zabudowa niska . MPZ w trakcie opracowywania – uchwała Rady Miasta Poznania z 11.2015 r.

Nieruchomości gruntowe położone w Poznaniu , w dzielnicy Stare Miasto , Obręb Radojewo ., w północnej peryferyjnej dzielnicy miasta Poznania. Odległość od centrum Poznania ok.12 km, ok. 800 m od lokalnej drogi łączącej Poznań z Biedruskiem i Murowaną Gośliną . W pobliżu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Drogę dojazdową do nieruchomości stanowią działki 48/1, 48/2, 48/3 będące własnością miasta Poznania . Nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane, brak ogrodzenia. Działki użytkowane rolniczo.  Sąsiedztwo terenów użytkowanych rolniczo oraz pojedynczych zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych, w dalszym sąsiedztwie osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Oczekiwana cena:

Dz.34-----4.628.000,00 zł netto

Dz.35-----3.376.000,00 zł netto

Dz.36/2---2.170.000,00 zł netto

Dz.36/3----3.548.000,00 zł netto

Dz.36/1----2.091.000,00 zł netto

Informacje tel.600 900 801,  nieruchomosci@pkobp.pl

Cdena oczekiwana  15 813 000 zł  Zapraszamy do złożenia oferty.

Ostateczny wybór nabywcy nastąpi w drodze przetargu.

Bank przyjmuje oferty od zaintersowanychdo 30.06.2020 r

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

 

wielkopolskie
ul. Poligonowa