Prudnik,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia354,43m²

Oferta aktualna od07.09.2016

Cena621 000,00 zł

Opis

Lokal w budynku z około 1990 r. zlokalizowany w strefie pośredniej miasta, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 41 w bezpośrednim sąsiedztwie ZUS. Z drogi krajowej zjazd na parking-dz. 938/1. Powierzchnia użytkowa lokalu - 354,43 m² (zgodnie z inwentaryzacją z dnia  09.12.2015 r.), lokal  odrębna własność. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 105/1000 cz.  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, jako przedmiot  użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Powierzchnia dz.938/1 (parking) - 0,0948 ha.

Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach (parter i piwnica). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 354,43 m² i w jego skład wchodzą:

-   na parterze powierzchnia użytkowa 221,7 m² -  3 przedsionki, biuro, sala sprzedażowa, komunikacja, 2 wc, pokój  socjalny, szatnia, pomieszczenia biurowe, i porządkowe,

-    w części piwnicznej, powierzchnia 132,73 m²: komunikacja, 7 pomieszczeń, częściowo z oknami, pom. higieniczno-sanitarne, klatka schodowa. Część pomieszczeń doświetlona, w przeszłości użytkowana jako pomieszczenia biurowe.

Lokal – wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Duży potencjał nieruchomości, parking 14 stanowisk, doskonała lokalizacja.

Działka ewidencyjna nr 938/1 położona w obrębie nr 0114 Prudnik o pow. 0,0948 ha. –  własność Skarb Państwa, PKO Bank Polski S.A. - użytkownik wieczysty do dnia 05.12.2089 r.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI /276/ 2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r.( z późniejszymi zmianami) :

- dla działek nr 937/1, 939/4 i 940/4 (na terenie działek posadowiony budynek w którym zlokalizowany jest lokal) teren oznaczony symbolem B32MW,A,U (gdzie: MW -teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających), dopuszczalna jest lokalizacja usług bytowych, usług lokalnych i administracji, szczególnie na poziomie niższych kondygnacji, A – teren obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowych, U – tereny obiektów i urządzeń usługowych o wielokierunkowej możliwości inwestycyjnej (w tym usługi inne);

- dla działki nr 938/1- teren oznaczony symbolem B33KS, O6KDz (gdzie: KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego), dozwala się na lokalizację usług komercyjnych z zakresu obsługi samochodów oraz na lokalizację urządzeń lokalnej infrastruktury technicznej; KDz – tereny obiektów i urządzeń dróg (ulic) publicznych klasy zbiorczej z dopuszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej i zieleni wysokiej).

 Dla przedmiotowych praw prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Prudniku księgi wieczyste:

KW nr  OP1P/00037348/5 – dla lokalu

KW nr  OP1P/00037527/4 - dla działki gruntu nr 938/1

 

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert i negocjacji warunków sprzedaży.

Bank przyjmuje oferty do dnia 30.06.2020 r

 Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 600 900 801.

 Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

 

opolskie
ul. Powstańców Sląskich 9A