Przemyśl,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodkarpackie

Powierzchnia1613,70 m2

Oferta aktualna od18.02.2020

Cena1 374 000,00 zł

Opis

ogłoszenie w sprawie przetargu

 

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1680/1920 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno-usługowymi o powierzchni użytkowej 1 613,70 m² usytuowanej w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej 10. Nieruchomość położona jest na działce numer 649 obręb 207 o pow. 0,0951 ha dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PR1P/00000153/7.

Na nieruchomości usytuowany jest frontowy budynek z oficyną zamykającą przestrzeń podwórza. Budynek frontowy to kamienicą mieszczańską z końca XIX wieku o 3-ch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczona, usytuowana w zabudowie zwartej wzdłuż ul. Jagiellońskiej w centrum miasta. Budynek frontowy wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W obu budynkach (frontowym i oficynie) znajduje się 11 lokali mieszkalnych, usytuowanych na piętrze I i II oraz 10 lokali użytkowych położonych na parterze. Trzy lokale użytkowe usytuowane są na parterze budynku frontowego, do których wchodzi się bezpośrednio z ulicy, do pozostałych 7 lokali użytkowych wchodzi się od wewnętrznego podwórka. Do lokali mieszkalnych wchodzi się z klatki schodowej dostępnej z bramy przejazdowej i z galerii.

Zarząd nieruchomością prowadzi Zarządca Przymusowy wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Cena wywoławcza: 1 374 000 zł netto (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych netto).

Wpłata wadium w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2020r. do godziny 1200.

 Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.pkobp.pl/nieruchomości pod nazwą: „Przemyśl Jagiellońska 10”.

 Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić dodatkowo aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 9.00-15.00 pod numerami telefonów: +12 683 56 15 lub 696 409 076 oraz +81 537 33 22 lub +48 600 331 295.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.