Przemyśl,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodkarpackie

Powierzchnia1613,70

Oferta aktualna od09.03.2021

Cena826 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

                                               OGŁASZA III PRZETARG NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż udziału wynoszącego 1680/1920 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalno-usługowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 613,70 m² usytuowanej w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej 10. Nieruchomość położona jest na działce numer 649 obręb 207  o pow. 0,0951 ha dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PR1P/00000153/7.
 
Na nieruchomości usytuowany jest frontowy budynek z oficyną zamykającą przestrzeń podwórza. Budynek frontowy to kamienica mieszczańska z końca XIX wieku o 3-ch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczona, usytuowana w zabudowie zwartej wzdłuż ul. Jagiellońskiej w centrum miasta. Budynek frontowy wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. W obu budynkach (frontowym i oficynie) znajduje się 11 lokali mieszkalnych, usytuowanych na I i II piętrze oraz 10 lokali użytkowych położonych na parterze. Trzy lokale użytkowe usytuowane są na parterze budynku frontowego, do których wchodzi się bezpośrednio z ulicy, do pozostałych 7 lokali użytkowych wchodzi się od wewnętrznego podwórka. Do lokali mieszkalnych wchodzi się z klatki schodowej dostępnej z bramy przejazdowej i z galerii.

Zarząd nieruchomością prowadzi Zarządca Przymusowy wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.

Cena wywoławcza:  826 000 zł netto (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysiące złotych netto).

Wpłata wadium w wysokości 82 600 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).

Termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2021r. do godziny 12:00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić dodatkowo aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie niezwłocznie poinformowany. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 9.00-15.00 pod numerami telefonów:81 537 30 78 lub 724 132 479

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.