Pszczyna,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaśląskie

Oferta aktualna od03.02.2020

Cena1 900 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

przygotowuje do przetargu nieruchomość zabudowaną położoną w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 7.

Przedmiotem zbycia będzie prawo do nieruchomości zabudowanej składającej się z:
1) prawa własności działki o numerze ewidencyjnym 2163/20 AM-7, obręb 0001 Pszczyna, o powierzchni 2 693,00 m2 oraz prawo własności budynku  składającego się według ewidencji budynków z czterech budynków stanowiących jedną funkcjonalną całość,  o powierzchni netto 1 231,12 m2

Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr KA1P/00031124/8.

Przewidywana cena zbycia wynosi 1 900 000  zł netto.

 Informacje dodatkowe:
1) Dla nieruchomości zawarta jest z podmiotem zewnętrznym umowa o korzystanie z części nieruchomości- w celu poprowadzenia kabla światłowodowego.
2) Na działce zlokalizowana jest wolnostojąca stacja transformatorowa będąca  własnością zakładu energetycznego.
3) Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B.6U, co stanowi tereny zabudowy usługowej.
4) Powierzchnia budynku została podana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z dnia 29.12.2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.  Warunki przetargu oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania przetargowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Udział w procesie sprzedaży wiąże  się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

śląskie
ul. Jana Kilińskiego 7