Słupsk,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjapomorskie

Powierzchnia4505,40m²

Oferta aktualna od21.10.2019

Cena5 220 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie


Przygotowuje do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ul. Wazów 5, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 429/2 i 430/2 o łącznej powierzchni 0,5295 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tych działkach budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 4505,40 m² (wg PN-ISO 9836-1997).

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00035071/1.

Przewidywana cena zbycia wynosi 5 220 000 zł netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 132 478 w godzinach 9.00-15.00.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

pomorskie
ul. Wazów 5