Sochaczew,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia2 119.85 m2

Oferta aktualna od15.03.2022

Cena4 250 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

 

Przygotowuje do sprzedaży w postępowaniu przetargowym nieruchomość położoną w Sochaczewie (woj. mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 70, z jednoczesnym najmem zwrotnym części powierzchni.

 

Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż:

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sochaczewie (woj. mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 70, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1111 (obręb 0009 Sochaczew Centrum) o powierzchni 0,0765 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 142801_1.0009.1111.1_BUD, o powierzchni zabudowy 305 m2, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynek biurowy. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1O/00014516/5.
  2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sochaczewie (woj. mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 70, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3225/1 (obręb 0009 Sochaczew Centrum) o powierzchni 0,0722 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 142801_1.0009.3225/1.1_BUD, o powierzchni zabudowy 441 m2, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): budynek biurowy. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1O/00014116/1.
  3. Najem zwrotny na potrzeby Banku, powierzchni użytkowej ok. 340 m2 położonej na parterze budynku posadowionego na działce ewidencyjnej nr 3225/1.

Budynki wymienione w pkt 1 i 2 stanowią jedną funkcjonalną całość o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2 119,85 m2.

 

Zakładana cena sprzedaży: 4 250 000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) netto.

 

Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje MPZP, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenie opisanym, jako tereny o funkcji dominującej jako wielofunkcyjna zabudowa usługowa, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Więcej informacji na temat nieruchomości, można uzyskać:

  1. telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;
  2. pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: mieczynski@pkobp.pl .

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży / zmiany warunków ogłoszenia – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

mazowieckie
Warszawska 70