Strzelce Opolskie,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjaopolskie

Powierzchnia1714,04m²

Oferta aktualna od07.04.2021

Cena1 550 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

 

Przygotowuje do sprzedaży w postępowaniu przetargowym nieruchomość położoną w Strzelcach Opolskich przy Pl. Stefana Żeromskiego 10.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Strzelcach Opolskich przy Pl. Stefana Żeromskiego 10, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1725/2 (obręb 0082), o powierzchni 0,0768 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków: budynku biurowego i budynku garażu.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków, wynosi 1 714,04 m2.

Dla powyższej nieruchomości gruntowej i budynków Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00033674/3.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać: telefonicznie - u Pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044 lub pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl .

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

 

 

opolskie
Pl. Stefana Żeromskiego 10