Suwałki,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjapodlaskie

Powierzchnia2489,92m²

Oferta aktualna od08.08.2018

Cena1 610 000,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,      

02-515 Warszawa                  

 

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa                                                                                            

 

INFORMUJE, ŻE PRZYGOTOWUJE DO ZBYCIA

prawo własności do samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 8 usytuowanego na parterze , I i II piętrze oraz w piwnicach budynku usługowo-mieszkalnego położonego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 89A                        (woj. podlaskie) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Lokalizacja nieruchomości:

Budynek położony jest w centrum miasta. W sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz liczne sklepy i punkty usługowe. Dojazd do nieruchomości zapewnia ulica Noniewicza, na ostatnim odcinku droga wewnątrzosiedlowa. W obiekcie poza opisywanym lokalem znajdują się również siedem wyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych .  

Powierzchnie:

- udział 248992/278202 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 11487/5 o powierzchni 1883 m2 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

- udział 248992/278202 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 12184 o powierzchni 76 m2

- lokal niemieszkalny - powierzchnia całkowita 2 489,92 m2

Opis:

Księga wieczysta nieruchomości nr SU1S/00048327/9

Księga wieczysta lokalu nr SU1S/00070433/8

Teren działki na , której znajduje się budynek jest w pełni uzbrojony.

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje, w tym c.o. z sieci miejskiej.

Nieruchomość przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu.

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać:

Tel: +48 696 407 828

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Zapraszamy również do zapoznania się ofertą nieruchomości przeznaczonych do zbycia na stronie: www.pkobp.pl/nieruchomosci

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN