Warszawa,

Sprzedaż z wolnej ręki

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia76,76

Oferta aktualna od22.05.2019

Cena805 200,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości

stanowiącej prawo własności lokalu usługowego nr 5U położonego w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 22A, o powierzchni 76,76 m2. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr WA2M/00440486/7.

Z prawem własności związany jest udział we współwłasności działki gruntu nr 30/2, objętej księga wieczystą nr WA2M/00202250/4 oraz udział we współwłasności w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w wysokości 7676/1133838.

Istnieje możliwość najmu zwrotnego części powierzchni ww. lokalu usługowego pod urządzenie samoobsługowe (bankomat).

Lokal położony jest na parterze budynku składającego się z 10 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Budynek został wybudowany w 2004 r. Lokal charakteryzuje się dużymi witrynami z ekspozycją na stronę zachodnią. W odległości ok 100 m znajduje się stacja metra Wilanowska.

Cena wywoławcza: 805 200 zł (słownie: osiemset pięć tysięcy dwieście złotych) netto.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT. Wybór opcji opodatkowania transakcji możliwy będzie, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz bank i nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy.

Termin składania ofert upływa 22 lipca 2019 r.

Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

mazowieckie
ul. Bukowińska 22A