Zakopane,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjamałopolskie

Powierzchnia402,29

Oferta aktualna od28.12.2020

Cena3 500 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 102/8 (obręb 005), o powierzchni 0,0506 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni netto 402,29 m2.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr NS1Z/00038231/1.

Cena wywoławcza: 3 500 000 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy  zł, 00/100 gr)
 
Wpłata wadium w wysokości: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) 


Termin składania ofert:  do dnia 10.02.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.pkobp.pl/nieruchomości
pod nazwą: „Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 3” i dostępne są na dole strony po rozwinieciu ikony  "pliki do pobrania"

Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany. 


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 723-725-134 w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.