Zgorzelec,

Oferta przetargowa

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia867,71m²

Oferta aktualna od16.06.2022

Opis

ogłoszenie w sprawie zamknięcia przetargu bez wyboru oferty

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 złotych,

 informuje o zamknięciu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12 wraz prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku bez wyboru oferty, zgodnie z pkt X ppkt. 4 oraz XVI ppkt. 3 Warunków I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2. (przetarg ogłoszono w dniu 16.06.2022 r. z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r.)

dolnośląskie
Piłsudskiego 2