Grójec,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1900m²

Oferta aktualna od19.08.2020

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

  

PRZYGOTOWUJE NIEOGRANICZONY PRZETARG

na sprzedaż prawa własności:

a) lokalu niemieszkalnego nr 2 (o powierzchni netto 1624,16 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 7,99 m 2),
b) lokalu o funkcji mieszkalnej nr 1 (o powierzchni netto 25,36m 2),
c) lokalu o funkcji mieszkalnej nr 2 (o powierzchni netto 27,45m 2),
d) lokalu o funkcji mieszkalnej nr 3 (o powierzchni netto 77,42m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,67m 2),
e) lokalu o funkcji mieszkalnej nr 4 (o powierzchni netto 57,23m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,52m 2),
f) lokalu o funkcji mieszkalnej nr 5 (o powierzchni netto 73,38m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,16m 2),

które po wyodrębnieniu będą stanowiły odrębne nieruchomości położone w Grójcu przy ul. Bankowej 13, wraz ze związanymi z tymi lokalami udziałami w nieruchomości wspólnej, które stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3165/9, 3184/1 i 3233/2 (obręb 0001), o łącznej powierzchni 0,1744ha (dalej „Nieruchomość”) oraz częściach wspólnych (o powierzchni netto 149,67m2) posadowionego na Nieruchomości budynku o łącznej powierzchni netto wynoszącej 2 480,51m2 (zgodnie z inwentaryzacją budowlaną z 2019 r., sporządzoną przez mgr inż. Dariusza Ciecieląg, określoną wg normy PN-ISO 9836:1997).

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00034134/9.

Zakładana jest łączna sprzedaż wszystkich ww. lokali jednemu nabywcy.

Nieruchomość położona w centrum Miasta w sąsiedztwie zabudowy usługowo - mieszkaniowej. Budynek z 1994 roku, podpiwniczony, cztero / pięcio-kondygnacyjny. Lokal w którym znajduje się placówka PKO BP SA nie jest do sprzedaży.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00 .

Udział w procesie przetargowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

mazowieckie
ul. Bankowa 13