Grójec,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjamazowieckie

Powierzchnia1900m²

Oferta aktualna od22.05.2020

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

PRZYGOTOWUJE NIEOGRANICZONY PRZETARG

na sprzedaż:

a) lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 1624,16 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 7,99 m2,

b) lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 25,36m2,

c) lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 27,45m2,

d) lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 77,42m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,67m2,

e) lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 57,23m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,52m2,

f) lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 73,38m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 2,16m2,

które po wyodrębnieniu będą stanowiły odrębne nieruchomości (dalej łącznie zwane „Lokale”) położone w Grójcu przy ul. Bankowej 13, wraz ze związanymi z tymi Lokalami udziałami w nieruchomości wspólnej, które stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3165/9, 3184/1 i 3233/2 (obręb 0001), o łącznej powierzchni 0,1744ha oraz częściach wspólnych posadowionego na ww. działkach budynku o łącznej powierzchni netto wynoszącej 2 480,51m2.

Zakładana jest sprzedaż wszystkich Lokali w jednym podejściu czyli jednemu nabywcy. Lokal usługowy, w którym znajduje się placówka banku nie jest przeznaczony do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim SA powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim SA w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

mazowieckie
ul. Bankowa 13