Kudowa Zdrój,

Wynajem

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia124,03 m2

Oferta aktualna od01.04.2024

Cena1 291,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży Nieruchomości

Zespół Nieruchomości i Kontraktów we Wrocławiu

Robotnicza 42, Wrocław 53-608

informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy usytuowany na II piętrze budynku w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 23.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz handlowo-usługowa. Nieruchomość usytuowana jest przy głównej drodze prowadzącej do Uzdrowiska.

W lokalu można prowadzić działalność usługową lub biurową. Lokal posiada niezależne wejście ze wspólną klatką schodową, jest w dobrym stanie technicznym – do zagospodarowania po odświeżeniu powłok malarskich.

Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu – 124,03 m²

Całkowita powierzchnia lokalu składa się z 6 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 75,52 m², 1 pomieszczenia socjalno-gospodarczego o powierzchni 14,22m², 1 pomieszczenia magazynku podręcznego o powierzchni 5,92 m² 2 pomieszczeń węzła sanitarnego o łącznej powierzchni 8,14 m² oraz powierzchni komunikacji (2 korytarze wewnętrzne) o łącznej powierzchni 20,23 m².

Koszt najmu lokalu 1291 zł netto + VAT= 1588 zł brutto miesięcznie za lokal (czynsz podlega corocznej waloryzacji dokonywanej przez właściciela nieruchomości, wg. wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS).

Kaucja gwarancyjna w wysokości miesięcznego czynszu brutto.

Wymagane jest dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym NAJEMCA poddaje się egzekucji, co do zwrotu Przedmiotu Najmu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz obowiązku zapłaty czynszu zgodnie z Umową, co do kwoty będącej równowartością trzymiesięcznego czynszu brutto, z tym, że WYNAJMUJĄCY będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 6 miesięcy od daty rozwiązania Umowy.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do pokrywania niżej wymienionych kosztów:

- podatku od nieruchomości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni (refaktura 1 raz na kwartał)

- ubezpieczenia znajdującego się w lokalu mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych

- napraw bieżących oraz usuwania usterek będących następstwem normalnego użytkowania lokalu

- zagospodarowania odpadów komunalnych

- wody i kanalizacji – według zużycia

- energii elektrycznej – według zużycia

- energii cieplnej - proporcjonalnie do zużycia energii dla całości powierzchni lokalu wraz z powierzchnią bankową.

Poza ustalonymi jak wyżej opłatami najemca zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na:

- usługi telekomunikacyjne.

- inne umowy na usługi, niezbędne do prowadzenia działalności w podnajmie.

Zainteresowanych najmem lokalu prosimy o składanie ofert na adres:

PKO BP SA Departament Sprzedaży Nieruchomości

Zespół Nieruchomości i Kontraktów we Wrocławiu

ul. Robotnicza 42

53-608 Wrocław

W ofercie wymagana jest informacja o danych Oferenta, rodzaju działalności, którą oferent jako podnajmujący zamierza prowadzić w ww. lokalu.

 

Bliższych informacji udziela Robert Henn – Zarządca nieruchomości tel. 696 406 864

Możliwa prezentacja nieruchomości w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Prezentowane ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do rokowań. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.