Lwówek Śląski,

W przygotowaniu do sprzedaży

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia606.32m2

Oferta aktualna od27.09.2023

Cena1 205 000,00 zł

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15

 

Przygotowuje do sprzedaży w postępowaniu przetargowym nieruchomość położoną w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie), przy Al. Wojska Polskiego 20 .

Przedmiotem planowanego przetargu pisemnego nieograniczonego, będzie:

1) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej (dalej „Nieruchomość”) położonej w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie), przy Al. Wojska Polskiego 20, stanowiącej działkę        ewidencyjną nr 253 (obręb Lwówek Śląski 1) o powierzchni 0,3286 ha, wraz z przysługującym Bankowi prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni netto 606,32 m2. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00014792/5.

2) najem (zwrotny) docelowej powierzchni dla potrzeb działalności statutowej Banku obejmujący lokal użytkowy o powierzchni około 230 m², znajdujący się na parterze budynku – po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji swojej placówki.

Przewidywana cena wywoławcza: 1 205 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięć tysięcy złotych) netto .

Podana cena ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Szczegółowe dane dotyczące postępowania przetargowego, w tym ostateczna cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości, warunki umowy najmu, wysokość czynszu oraz dane dot. Nieruchomości zostaną podane w momencie ogłoszenia przetargu.

Więcej informacji dot. planowanego przetargu można uzyskać:

a) telefonicznie - u pana Marka Mieczyńskiego pod numerem telefonu 696 406 044;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marek.mieczynski@pkobp.pl .

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu i sprzedaży Nieruchomości – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Udział w procesie sprzedaży Nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

dolnośląskie
Al. Wojska Polskiego 20