Wrocław,

Wynajem

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia91,10 m2

Oferta aktualna od12.05.2022

Cena12 932,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu

Robotnicza 42, Wrocław 53-608

informuje, że posiada do podnajęcia lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 15

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz handlowo-usługowa

W lokalu można prowadzić działalność usługową lub biurową.

Za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej można promować wizerunek przez oznakowanie na elewacji.

Lokal posiada niezależne wejście, jest w dobrym stanie technicznym - do natychmiastowego zagospodarowania.

Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 93,10 m²,

z tego 2,00 m2 w obrębie lokalu to powierzchnia pod działającym bankomatem(nie do wynajęcia).

W związku z powyższym docelowa powierzchnia do umowy podnajmu wynosi: 91,10 m2 i składa się z 5 pomieszczeń

o powierzchniach:

70,40 m²;

6,70 m2;

6,00 m² (pom. socjalne);

4,90 m²;

3,10 m² (węzeł sanitarny)

Czynsz najmu: 12 932 zł netto +VAT= 15 906 zł brutto

(czynsz podlega corocznej waloryzacji dokonywanej przez właściciela nieruchomości, wg. wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS)

Kaucja gwarancyjna w wysokości miesięcznego czynszu brutto.

Oprócz czynszu podnajemca zobowiązany będzie do pokrywania niżej wymienionych kosztów:

- podatku od nieruchomości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni (refaktura 1 raz na kwartał) – aktualnie to kwota 857,10 zł brutto/kwartał

- ubezpieczenia znajdującego się w lokalu mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych

- napraw bieżących oraz usuwania usterek będących następstwem normalnego użytkowania lokalu

- zagospodarowania odpadów komunalnych. Aktualnie to kwota: 73,80 zł brutto/mc

- wody i kanalizacji – według zużycia

- energii elektrycznej (ogrzewanie pomieszczeń: elektryczne) – według zużycia

Poza ustalonymi jak wyżej opłatami najemca zobowiązany jest do zawarcia odrębnych umów na:

- dostawę energii elektrycznej
- usługi telekomunikacyjne.

- inne umowy na usługi, niezbędne do prowadzenia działalności w podnajmie.

Dodatkowo wymagane jest dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym NAJEMCA poddaje się egzekucji, co do zwrotu Przedmiotu Najmu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz obowiązku zapłaty czynszu zgodnie z Umową, co do kwoty będącej równowartością trzymiesięcznego czynszu brutto, z tym, że WYNAJMUJĄCY będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 6 miesięcy od daty rozwiązania Umowy.

 

Zainteresowanych najmem lokalu prosimy o składanie ofert na adres:

PKO Bank Polski SA

Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu
ul. Robotnicza 42
53-608 Wrocław

 

W ofercie wymagana jest informacja o danych Oferenta, rodzaju działalności, którą oferent jako podnajmujący zamierza prowadzić w ww. lokalu.

Ostateczna zgoda na podnajem zostanie potwierdzona po wyrażeniu zgody przez właściciela nieruchomości.

Możliwość zawarcia umowy podnajmu na czas określony do 10.06.2026 z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia za porozumieniem stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem że ostatnim dniem obowiązywania umowy podnajmu jest 10.06.2026 r.

Bliższych informacji udziela Mirosław Korycki – zarządca nieruchomości tel. 600 371 996

Możliwa prezentacja nieruchomości w dni powszednie w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Prezentowane ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do rokowań. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.