Kamienna Góra,

Wynajem

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościbudynki użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia233,80

Oferta aktualna od04.04.2024

Cena5 611,20 zł

Opis

Do najmu powierzchnia 233,80 mkw zlokalizowana na I piętrze dwóch budynków położonych w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 3-5. Budynki połączone są w jedna funkcjonalną całość. Dostęp do powierzchni zapewniają dwie klatki schodowe, jedna prowadząca od frontowego wejścia do budynku nr 5 (drzwi drewniane) i drugie drzwi przez prowadzące od strony parkingu. Zgodnie z MPZP, źródlo: Plany miejscowe - BIP (kamiennagora.pl teren oznaczony symbolem 26 U. Par. 27.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26.U ustala się następujące przeznaczenie: 1) podstawowe: Definicje przeznaczenia UCHWALA NR VI/20/11 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze:

a) usługi (w ramach, których zgonie z ww. uchwałą) „3. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu: 

1) usługi - grupa obejmuje następujące kategorie: 

a) handel detaliczny małopowierzchniowy, b) gastronomia,c) rozrywka,d) biura, e) obiekty hotelowe,
f) obiekty upowszechmania kultury,g) usługi drobne, h) poradnie medyczne, i) pracowme medyczne,
j) pracownie artystyczne, k) obiekty lecznictwa zwierząt

2) b) edukacja, c) wystawy i ekspozycje, d) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, e) obiekty sakralne,
f) infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające: a) obiekty kształcenia dodatkowego, b) obiekty infrastruktury technicznej.
W ramach przeznaczenia obiekty sakralne dopuszcza się wyłącznie plebanie, domy parafialne i katechetyczne. 

Na powierzchni 233,80 mkw urządzonych jest 10 pokoi biurowych, rozłożonych wzdłuż korytarza po obu  stronach budynków, 1 pomieszczenia socjalnego (kuchni wyposażonej w meble kuchenne
i zlewozmywak), 3 toalety. 1 pom. magazynowe. Z wyłączeniem jednego pomieszczenia na tym piętrze, do którego dostęp musi posiadać pracownik banku. Na podłodze pomieszczeń biurowych wykładzina dywanowa
i linoleum (w większości), na podłodze korytarza – linoleum. Łazienki płytki ceramiczne i armatura sanitarna.Media w pow. najmu: energia elektryczna (oświetlenie rastrowe, gniazda wtykowe), ogrzewanie
z lokalnej kotłowni gazowej, system sygnalizacji pożaru, klimatyzacja tylko w jednej części budynku
nr 5.Pomieszczenia do najmu od zaraz. 

Warunki najmu:

Czynsz 5611,20 zł netto + VAT w obowiązującej wysokości (23%) tj. razem 6901,53 zł.

Media: zużycie energii elektrycznej, gazu (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) zimnej wody oraz odprowadzanie ścieków, wywozu odpadów komunalnych, serwisu klimatyzacji, konserwacji 
i monitorowania sygnałów z centrali systemu sygnalizacji pożaru, sprzątania części wspólnej, płatne przez Najemcę według współczynnika powierzchni. Orientacyjny koszt opłat eksploatacyjnych ok. 11 zł/mkw tj.
2 850,54 zł netto + VAT.   

Kaucja wynosi 3 miesięczny czynsz z opłatami eksploatacyjnymi w zł brutto tj. 31 065 ł brutto, oraz dostarczenie wynajmującemu oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, w którym Najemca poddaje się egzekucji, co do zwrotu przedmiotu najmu w stanie wolnym od osób i przedmiotów w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Opłatę za sporządzenie ww. aktu notarialnego ponosi najemca.

W sprawie oglądanie pomieszczeń prosimy o kontakt z administratorem budynku: w dni robocze od godz. 8-16, Renata Kuklewska tel. +48 696 406 840.

dolnośląskie
Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 3-5