Bielawa,

Wynajem

Szczegóły oferty

Typ nieruchomościlokale użytkowo-biurowe

Lokalizacjadolnośląskie

Powierzchnia145,25m²

Oferta aktualna od01.04.2024

Cena1 889,00 zł

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Departament Sprzedaży Nieruchomości

Zespół Nieruchomości i Kontraktów we Wrocławiu

ul. Robornicza 42

53-608 Wrocław

 

ZAMIERZA WYNAJĄĆ:

Lokal użytkowy w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 o ogólnej powierzchni użytkowej 145,25 m². Lokal znajduje się w parterowym pawilonie usługowym o charakterze biurowym. Powierzchnia przedmiotu najmu została wydzielona z większego lokalu użytkowego, którego pozostałą część zajmuje Oddział Banku PKO BP SA. Oferowany do wynajmu lokal użytkowy jest lokalem samodzielnym z osobnym wejściem od zaplecza pawilonu.Powierzchnia omawianego lokalu składa się z 4 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 101,55 m², tj. 2 pomieszczeń socjalno-gospodarczych o łącznej powierzchni 7,53 m², 2 pomieszczeń węzła sanitarnego o łącznej powierzchni 8,46 m² oraz powierzchni komunikacji (korytarza wewnętrznego) o powierzchni 27,71 m². W sąsiedztwie przedmiotu najmu znajduje się ogólnodostępny parking.

Cena 1889 zł netto + VAT =2324 zł brutto

Lokal wyposażony jest w podstawowe media, w tym:

- instalację elektryczną 230 V obsługująca całość nieruchomości lokalowej wraz z częścią bankową. Przyłącze energetyczne wraz z tablicą rozdzielczą oraz układem pomiarowym w obrębie lokalu przeznaczonego do wynajmu. Istnieje możliwość wydzielenia odrębnego obwodu WLZ wraz z podlicznikiem zużycia energii elektrycznej dla przedmiotu najmu.

- instalację wodną i kanalizacyjną obsługująca całość nieruchomości lokalowej wraz z częścią bankową. Przyłącze wodne wraz z wodomierzem głównym w obrębie lokalu przeznaczonego do wynajmu. Proponowane rozliczenie proporcjonalne do zatrudnionych w lokalu osób.

- instalację c.o. z sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny w pomieszczeniu sąsiedniego lokalu. Zużycie ciepła proporcjonalne do zajmowanej powierzchni nieruchomości lokalowej.

- Wynajmujący nie zapewnia korzystania z instalacji telefonicznej oraz teletechnicznej - do wykonania przez Wynajmującego. 

Lokal w stanie wykończonym, ściany otynkowane, posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi typu „gres” z nielicznymi ubytkami, kompletna instalacja elektryczna oświetleniowa i zasilająca, rozprowadzona instalacja sieci cieplnej z grzejnikami kompaktowymi, stolarka okienna aluminiowa w stanie dobrym, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe metalowe. W obrębie lokalu znajduje się pomieszczenie wzmocnione z drzwiami skarbcowymi – do wykorzystania lub do wyburzenia. Wynajmujące zastrzega sobie prawo dostępu do urządzeń technicznych obsługujących również lokal bankowy.

Oczekiwane warunki najmu:

- Wynajem całości lokalu.

  • Umowa zawarta na czas określony z możliwością jej rozwiązania przez każdą z jej stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • Oczekiwany czynsz najmu w wysokości 20,00 zł/m²/brutto.

    Kaucja gwarancyjna w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto.

    Wymagane jest dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym NAJEMCA poddaje się egzekucji, co do zwrotu Przedmiotu Najmu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz obowiązku zapłaty czynszu zgodnie z Umową, co do kwoty będącej równowartością trzymiesięcznego czynszu brutto, z tym, że WYNAJMUJĄCY będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 6 miesięcy od daty rozwiązania Umowy.

- Rozliczenie zużycia mediów:

* Energia elektryczna – do uzgodnienia; według proporcjonalnego zużycia dla całości powierzchni lokalu wraz z powierzchnią bankową lub zamontowanie oddzielnego podlicznika zużycia energii elektrycznej dla wynajmowanego lokalu.

* Woda i ścieki – proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób z uwzględnieniem osób zatrudnionych w lokalu bankowym.

* Energia cieplna - proporcjonalnie do zużycia energii dla całości powierzchni lokalu wraz z powierzchnią bankową.

* Gospodarka odpadami komunalnymi - proporcjonalnie do ilości zatrudnionych osób z uwzględnieniem osób zatrudnionych w lokalu bankowym. 

- Obowiązek utrzymania lokalu w dobrym stanie technicznych oraz estetycznym.

- Waloryzacja czynszu o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa GUS za rok poprzedni.

W sprawie najmu prosimy kontaktować się z:

Zarządcą Nieruchomości p. Robertem Henn – tel. 71 371-33-90, kom. 696-406-864, e-mail; robert.henn@pkobp.pl , lub Administratorem Nieruchomości p. Małgorzatą Godlewską – tel 71 371-33-78, kom. 666-822-921, e-mail; Malgorzata.Godlewska@pkobp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać także odpowiednio: nr tel. 71 371-33-78 lub tel. Komórkowym 666-822-921;w godzinach 8.00-16.00.

Prezentowane ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do rokowań. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.